• Tỷ giá: 1¥ = 3,250
  • chietkhau24h@gmail.com
  • 0979.666.518

Câu hỏi thường gặp khi sử dụng hệ thống lấy chiết khấu

Những câu hỏi thường gặp về hệ thống lấy chiết khấu taobao 1688 pinduoduo

Câu hỏi 1 : Những đơn hàng nào được nhận tiền chiết khấu ?

Trả lời : Hệ thống taobao và 1688 chỉ trả chiết khấu cho những đơn hàng thành công và không có khiếu nại hoàn tiền hoặc hoàn hàng trước và sau khi kết thúc đơn

Câu hỏi 2 : Mua hàng xong khi nào thì nhận được tiền chiết khấu ?

Trả lời Đối với những đơn hàng taobao sau khi kết thúc đơn tính từ thời điểm kết thúc đơn trong tháng thì hệ thống sẽ cộng tiền chiết khấu vào ngày 20 tháng sau vì hệ thống taobao có thể khiếu nại sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc đơn. và hệ thống chiết khấu 24h sẽ hoàn tiền vào ví dư của Quý khách ngày 25 hàng tháng.

ví dụ : Đơn hàng Quý khách mua ngày 20/1 nhưng kết thúc đơn vào ngày 1/2 thì đơn hàng này sẽ được tính chiết khấu vào ngày 20/3 và hệ thống chiết khấu 24h sẽ hoàn tiền vào ví dư của Quý khách ngày 25/3

Đối với những đơn hàng 1688 sau khi kết thúc đơn tính từ thời điểm kết thúc đơn trong tháng thì hệ thống sẽ cộng tiền chiết khấu vào ngày 20 tháng sau nữa vì 1688 có thời hạn khiếu nại là 1 tháng kể từ ngày kết thúc đơn. và hệ thống chiết khấu 24h sẽ hoàn tiền vào ví dư của Quý khách ngày 25 hàng tháng.

ví dụ : Đơn hàng Quý khách mua ngày 20/1 nhưng kết thúc đơn vào ngày 1/2 thì đơn hàng này sẽ được tính chiết khấu vào ngày 20/4 và hệ thống chiết khấu 24h sẽ hoàn tiền vào ví dư của Quý khách ngày 25/4

Quý khách có thể theo dõi trên mục lịch sử giao dịch

Câu hỏi 3 : Làm thế nào để rút tiền về ?

Trả lời : Khi tiền chiết khấu đổ về ví trên tài khoản, Quý khách tạo lệnh rút tiền để nhận tiền vào tài khoản ngân hàng đã được cài đặt trong thông tin khách hàng. 

Câu hỏi 4 : Bao lâu kể từ khi rút tiền sẽ nhận được tiền ?

Trả lời : Hệ thống chiết khấu 24h sẽ hoàn tiền vào ngân hàng của Quý khách sau 1-3 tiếng kể từ khi nhận được thông báo rút tiền trong thời gian hành chính và trong 24 tiếng nếu tạo thông báo ngoài thời gian hành chính.

Câu hỏi 5 :Khi có vấn đề thì liên hệ với ai ?

Trả lời :  Nếu có bất kỳ vấn đề gì khi sử dụng dịch vụ Quý khách vui lòng gọi hotline : 0979.666.518 để được giải đáp